हाम्रो देश नेपाल एक त आफै म सानो छ तेसमाथी बिकास भनेको त यहाँ कुन चरा को नाम हो जस्तो हो। अनी तेस म बन्द हाद्ताल र झदप यातायात ठप्प काम गरेर खाने लाई गाह्रो छ । बिहीन काम म गयो तर २ छआक को ठेगाना छएन।।। न त शन्ती सुरक्षा छ आमा जनता लाई दु:ख र कस्ट न त बिधार्थी को भबिस्ये को ठेगान छ यहाँ ।।।।।।। अब नेपनी जनता ले कती दिन सम्म सहन अक्ने होलान ।।।।।।।।।।

Advertisements